Om strukturutredningen – Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för verkställandet av utredningen. Utredningens arbetsutskott består av kommundirektörerna i Evijärvi, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Som sekreterare för arbetsutskottet fungerar biträdande stadssekreteraren i Jakobstad.

Som ordförande för arbetsutskottet fungerar år 2014 stadsdirektören i Jakobstad, Mikael Jakobsson, och år 2015 kommundirektören i Pedersöre, Stefan Svenfors.

Arbetsutskottet

- behandlar alla ärenden som presenteras för styrgruppen och presenterar dem för styrgruppen på basis av ett gemensamt beslut. Arbetsutskottets ordförande presenterar ärendena och gör de officiella beslutsförslagen.
- leder och övervakar genomförandet av utredningen i förhållande till målen och arbetsplanen.
- ansvarar för den sammanslagna stadens vision och mission på lång sikt (10−20 år), som utformas i början av utredningsarbetet
- godkänner arbetsgruppernas arbetsplaner och gör upp ett förslag till kostnadskalkyl för sammanslagningsutredningen för
- ansvarar för att sammanslagningsutredningen är tillräckligt omfattande, dvs. täcker åtminstone kommunernas lagstadgade service samt nödvändiga stödtjänster. Arbetsutskottet beslutar om anskaffningen av nödvändiga uppgifter om verksamhetsmiljön, så att alla arbetsgrupper har tillgång till samma prognoser om den framtida utvecklingen.
- godkänner sammanslagningsutredningens totalkostnadskalkyl.
- godkänner arbetsgruppernas mellan- och slutrapporter.

Respektive kommundirektör ger regelbunden information till fullmäktige och stads-/kommunstyrelserna.