Om strukturutredningen – Tidtabell

Arbetsgrupperna inleder utarbetandet av arbetsplanerna i mars 2014.

Arbetsplanerna är redo för behandling i arbetsutskottet i april 2014.

Arbetsgruppernas mellanrapporter i enlighet med den av arbetsutskottets godkända arbetsplan ska färdigställas senast i september 2014. Arbetsutskottet godkänner och presenterar arbetsgruppernas mellanrapporter och sammanfattningen inklusive förslag till slutsatser.

Styrgruppen godkänner sammanfattningen av mellanrapporterna och lämnar in sammanfattningen med slutsatser för behandling i kommun- och stadsstyrelserna i oktober 2014.

Arbetsutskottets sekreterare utarbetar en sammanfattning av kommunernas utlåtanden och presenterar den för arbetsutskottet.

På basis av arbetsutskottets förslag ger styrgruppen vägledning för slutförandet av arbetet i oktober 2014. En skriftlig slutrapport utarbetas över respektive arbetsgrupps resultat. Slutrapporterna färdigställs i december 2014. Arbetsutskottet godkänner arbetsgruppernas slutrapporter. Arbetsutskottet behandlar ärendet och presenterar ärendet för styrgruppen i januari 2015.

Kommun- och stadsstyrelserna behandlar styrgruppens förslag i februari 2015.

Styrgruppen kan ändra på tidtabellen för sammanslagningsutredningen så att den motsvarar kommunstrukturlagen som godkänts av riksdagen eller andra statliga beslut som rör ärendet.

Utredningen slutförs när utredningens politiska styrgrupp har beslutat om slutförande av projektet.