Om strukturutredningen – Organisation

Den politiska styrgruppen

Sammanslagningsutredningen styrs av en politisk styrgrupp. Styrgruppen består av de politiska medlemmarna i Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden (ordförandena för kommunstyrelserna och -fullmäktige). Evijärvi representeras likaså av kommunstyrelsens och -fullmäktiges ordförande. Som ordförande fungerar en medlem från den kommun som fungerar som ordförande för samarbetsnämnden, dvs. år 2014 Jakobstad (Peter Boström) och år 2015 Pedersöre (Henrik Sandberg).

Styrgruppens sammansättning kan vid behov utökas.

Styrgruppen

- beaktar statens och statsrådets eventuella beslut som rör sammanslagningsutredningen i sitt arbete
- godkänner arbetsplanen för sammanslagningsutredningen, där noggrannare uppgifter för styrgruppen, arbetsutskottet, arbetsgrupperna, experterna samt tidtabellen för sammanslagningsutredningen bestäms
- godkänner sammanslagningsutredningens finansieringsplan
- behandlar arbetsgruppernas mellanrapporter, godkänner sammanfattningen av arbetsgruppernas mellanrapporter och dess slutsatser samt lägger fram sammanfattningen av mellanrapporterna för kommunerna för utlåtanden
- behandlar kommunernas utlåtanden om sammanfattningen av mellanrapporterna och ger därefter vägledning för att slutföra arbetet
- behandlar arbetsgruppernas slutrapporter samt sammanfattningen av arbetsgruppernas slutrapporter och dess slutsatser
- behandlar experternas utlåtanden och gör upp riktlinjer för den nya stadens vision som grund för fortsatt beredning

Styrgruppens möten

- På styrgruppens möten behandlas ärenden utifrån förslag av ledningsgruppen som består av kommundirektörerna.
- Arbetsutskottets medlemmar har yttrande och närvarorätt på mötena.
- Styrgruppen kan bjuda in experter till sina möten.