Pressmeddelande – Möte i styrgruppen för kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen 19.5.2014

Styrgruppen för kommunstrukturutredningen höll ett möte i Jakobstad 19.5.2014. Ordförande för arbetsgrupperna 1–4 (Gun Kapténs, Sabah Samaletdin, Bernt Storbacka och Bo Kronqvist) presenterade för styrgruppen hur arbetet i deras arbetsgrupper framskrider. Arbetsgrupp nummer fem presenterar sin andel på nästa möte. Arbetsgrupperna har arbetat flitigt och tyngdpunkten har varit att klarlägga den nuvarande situationen i sex olika kommuner inom de sektorer som arbetsgrupperna ansvarar för. Från och med nu kommer arbetsgrupperna att koncentrera sig på att klarlägga hur den nya kommun som formas av sex kommuner kommer att fungera och hur servicen i den gemensamma kommunen ska organiseras. Ett ärende som gäller val av ekonomiexpert framlades för styrgruppen. Särskilt arbetsgrupp nummer två har konstaterat att det finns skäl att ta med en ekonomiexpert i arbetet redan i detta skede. Ekonomiexperten ska inleda sitt arbete så fort som möjligt. Styrgruppen godkände förslaget och gav arbetsutskottet befogenhet att verkställa ärendet. Styrgruppens sekreterare begär offerter från olika organisationer och valet görs inom några veckor.

 

Ytterligare information om kommunstrukturutredningen i regionen finns på www.pietarsaarenkuntarak.fi

Inledande möte

Bjv_BbsCAAEd8Rd.jpg-largeEtt inledande möte för arbetsgrupperna och styrgruppen i Jakobstadsregionens kommunstrukturutredning hölls torsdag 27.3.2014 på Campus Allegro i Jakobstad. I evenemanget deltog sammanlagt 65 tjänstemän och förtroendevalda från sex olika kommuner. Syftet med evenemanget var att höra kommunernas tankar om samarbete mellan kommunerna i framtiden samt göra det möjligt för arbetsgruppernas medlemmar att bekanta sig med varandra före arbetet inleds. I kommunernas anföranden betonades det att utredningsarbetet ska göras med omsorg, vilket redan framgår av att utredningsarbetet i huvudsak görs med egna krafter som ett samarbete mellan tjänstemän och förtroendevalda. Dessutom tar man i utredningsarbetet hjälp av utomstående personer.  Kommunernas anföranden hölls av: Terhi Kultalahti (ordförande för kommunstyrelsen i Evijärvi), Michael Djupsjöbacka (kommundirektör i Kronoby), Gösta Willman (stadsdirektör i Nykarleby), Henrik Sandberg (ordförande för kommunstyrelsen i Pedersöre), Ulf Stenman (ordförande för kommunstyrelsen i Larsmo) och Richard Sjölund (första viceordförande i stadsfullmäktiges presidium i Jakobstad).