Organisaatio

Poliittinen ohjausryhmä

Yhdistymisselvitystä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Sen jäsenet koostuvat Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan poliittisista jäsenistä (kunnanhallitusten ja – valtuustojen puheenjohtajat). Evijärveä edustaa samoin kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii yhteistyölautakunnan puheenjohtajana toimivan kunnan jäsen eli vuonna 2014 Pietarsaari ja 2015 Pedersöre.

Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa laajentaa.

Ohjausryhmä

ottaa työssään huomioon valtion ja valtioneuvoston mahdolliset yhdistymisselvitykseen liittyvät päätökset

- hyväksyy yhdistymisselvityksen työsuunnitelman, jossa määrätään tarkemmin ohjausryhmän työvaliokunnan, työryhmien ja asiantuntijoiden tehtävistä sekä yhdistymisselvityksen aikataulusta
- hyväksyy yhdistymisselvityksen rahoitussuunnitelman
- käsittelee työryhmien väliraportit, hyväksyy työryhmien väliraporttien yhteenvedon ja sen johtopäätökset sekä esittää väliraporttiyhteenvedon kunnille lausuntoja varten
- käsittelee kuntien lausunnot väliraporttiyhteenvedosta ja antaa sen perusteella evästykset työn loppuunsaattamiseksi
- käsittelee työryhmien loppuraportit sekä työryhmien loppuraporttien yhteenvedon ja sen johtopäätökset
- käsittelee asiantuntijoiden esitykset sekä linjaa uuden kaupungin visiota jatkovalmistelun pohjaksi

Ohjausryhmän kokoukset

- käsittelee asioita kuntajohtajista muodostuvan työvaliokunnan esityksestä
- työvaliokunnan jäsenet osallistuvat kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella
- ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita yhdistymisselvityksen kustannusarvion puitteissa