Esittely

Evijärven, Luodon, Kruunupyyn, Pietarsaaren, Pedersören ja Uusikaarlepyyn yhteisen yhdistymisselvityksen tarkoituksena on vastata kaikilta osiltaan kuntarakennelain vaatimuksia. Selvitys pohjautuu laajaan valmisteluun ja tuo esille kuntien päätöksenteon pohjaksi erityisesti kuntien ja kaupunkien yhdistymisellä saavutettavat edut ja haitat.

Yhdistymisselvityksen tulee sisältää kuntarakennelain 4 b §:n mukaisesti:

  1. suunnitelman hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta selvitysalueella
  2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan
  3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta
  4. arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ja lähidemokratian toteutumisesta
  5. yksityiskohtaisen arvion kuntien ja kaupunkien yhdistymisen eduista ja haitoista
  6. kaksikielistä kuntaa ja kaupunkia koskevassa selvityksessä arvioidaan kielellisten oikeuksien toteutumi-sesta

Yhdistymisselvityksen tavoitteena on kuntarakennelain 6 §:ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus.

Selvityksestä tehdään seuraavat raportit:

  1. vähintään yksi väliraportti, joka pohjautuu työryhmien tekemiin väliraportteihin
  2. loppuraportti, joka pohjautuu työryhmien tekemiin loppuraportteihin
  3. yhdistymissopimusesitys liitteineen (vaihe 2)
  4. selvitys vaihtoehtoisista yhteistyömuodoista

Selvitys tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään pääosin virkamiestyönä ja ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen kuntarakennelain vähimmäisvaatimukset täyttävä selvitys.

Toisessa vaiheessa halukkaat kunnat voivat jatkaa työtä siten, että yhdistymisneuvotteluita jatketaan tavoitteena saada aikaan yhdistymissopimus, joka voidaan hyväksyä kunnan/kaupunginvaltuustoissa.