Aikataulu

Työryhmät käynnistävät työsuunnitelmansa tekemisen maaliskuussa 2014.

Työsuunnitelmat ovat valmiina työvaliokuntakäsittelyä varten huhtikuussa 2014.

Työryhmät tuottavat työvaliokunnan hyväksymän työsuunnitelmansa mukaiset väliraportit syyskuuhun 2014 mennessä. Työvaliokunta hyväksyy ja esittelee työryhmien väliraportit ja johtopäätösesityksineen ohjausryhmälle.

Ohjausryhmä hyväksyy väliraporttiyhteenvedon ja esittää yhteenvetoa johtopäätöksineen kunnan- ja kaupunginhallitusten käsiteltäväksi lokakuun 2014 aikana.

Työvaliokunnan sihteeri tekee kuntien lausunnoista yhteenvedon ja esittelee sen työvaliokunnalle.

Ohjausryhmä evästää työn loppuunsaattamista työvaliokunnan esityksen perusteella lokakuussa 2014. Kunkin työryhmän työn tuloksista valmistuu kirjallinen loppuraportti. Loppuraportit valmistuvat joulukuussa 2014. Työvaliokunta hyväksyy työryhmien loppuraportit. Työvaliokunta käsittelee asiaa ja esittelee asian ohjausryhmälle tammikuussa 2015.

Kunnan- ja kaupunginhallitukset käsittelevät ohjausryhmän esitystä helmikuussa 2015.

Ohjausryhmä voi muuttaa yhdistymisselvityksen aikataulua vastaamaan eduskunnan hyväksymää kunta-rakennelakia tai muita valtion asiaan liittyviä päätöksiä.

Selvitys päättyy, kun selvityksen poliittinen ohjausryhmä on päättänyt projektin päättymisestä.