Pressmeddelande – Möte i styrgruppen för kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen 19.5.2014

Styrgruppen för kommunstrukturutredningen höll ett möte i Jakobstad 19.5.2014. Ordförande för arbetsgrupperna 1–4 (Gun Kapténs, Sabah Samaletdin, Bernt Storbacka och Bo Kronqvist) presenterade för styrgruppen hur arbetet i deras arbetsgrupper framskrider. Arbetsgrupp nummer fem presenterar sin andel på nästa möte. Arbetsgrupperna har arbetat flitigt och tyngdpunkten har varit att klarlägga den nuvarande situationen i sex olika kommuner inom de sektorer som arbetsgrupperna ansvarar för. Från och med nu kommer arbetsgrupperna att koncentrera sig på att klarlägga hur den nya kommun som formas av sex kommuner kommer att fungera och hur servicen i den gemensamma kommunen ska organiseras. Ett ärende som gäller val av ekonomiexpert framlades för styrgruppen. Särskilt arbetsgrupp nummer två har konstaterat att det finns skäl att ta med en ekonomiexpert i arbetet redan i detta skede. Ekonomiexperten ska inleda sitt arbete så fort som möjligt. Styrgruppen godkände förslaget och gav arbetsutskottet befogenhet att verkställa ärendet. Styrgruppens sekreterare begär offerter från olika organisationer och valet görs inom några veckor.

 

Ytterligare information om kommunstrukturutredningen i regionen finns på www.pietarsaarenkuntarak.fi