Inledande möte

Bjv_BbsCAAEd8Rd.jpg-largeEtt inledande möte för arbetsgrupperna och styrgruppen i Jakobstadsregionens kommunstrukturutredning hölls torsdag 27.3.2014 på Campus Allegro i Jakobstad. I evenemanget deltog sammanlagt 65 tjänstemän och förtroendevalda från sex olika kommuner. Syftet med evenemanget var att höra kommunernas tankar om samarbete mellan kommunerna i framtiden samt göra det möjligt för arbetsgruppernas medlemmar att bekanta sig med varandra före arbetet inleds. I kommunernas anföranden betonades det att utredningsarbetet ska göras med omsorg, vilket redan framgår av att utredningsarbetet i huvudsak görs med egna krafter som ett samarbete mellan tjänstemän och förtroendevalda. Dessutom tar man i utredningsarbetet hjälp av utomstående personer.  Kommunernas anföranden hölls av: Terhi Kultalahti (ordförande för kommunstyrelsen i Evijärvi), Michael Djupsjöbacka (kommundirektör i Kronoby), Gösta Willman (stadsdirektör i Nykarleby), Henrik Sandberg (ordförande för kommunstyrelsen i Pedersöre), Ulf Stenman (ordförande för kommunstyrelsen i Larsmo) och Richard Sjölund (första viceordförande i stadsfullmäktiges presidium i Jakobstad).