Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen

Målet med utredningen om sammanslagning av Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Larsmo och Evijärvi är att utarbeta en sammanslagningsutredning som motsvarar alla krav som ställs i kommunstrukturlagen. Sammanslagningsutredningen baserar sig på en omfattande beredning och tar fram särskilt för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna och städerna som underlag för kommunernas beslutsfattande.

Arbetsgrupp 1 Arbetsgrupp 2 Arbetsgrupp 3 Arbetsgrupp 4 Arbetsgrupp 5